Zwroty towaru
 1. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o którym mowa powyżej. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wraz z zamówionym towarem dowodu zakupu (np. Faktura VAT)
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy, w tym nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, bądź złożyli zamówienie w sposób odbiegający od warunków określonych przez Sprzedającego w zaproszeniu do zawarcia umowy, aktualnym na dzień złożenia zamówienia
 5. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni Sklep internetowy skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową lub telefonicznie celem wyjaśnienia sytuacji. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane po 10 dniach od momentu jego złożenia celem zwolnienia rezerwacji towarów dla innych klientów
 6. Dostawa Towarów jest realizowana na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub do krajów należących do Unii Europejskiej,a także do innych krajów, które znajdują się w zasięgu logistycznym sprzedającego i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, przy czym wiążący jest adres pozostawiony w Sklepie internetowym
 7. Dostawa zamówionych Towarów jest zależna od wyboru wariantów i odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru przez Klienta sklepu, przy czym wymagane jest powiadomienie sprzedającego o tym fakcie, drogą mailową lub telefoniczną. Odbiór osobisty towaru nie wiąże się z uiszczaniem opłaty za transport
 8. Usługi dostawy świadczy firma wskazana przez sprzedającego
 9. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia uznania środków na wskazane w procesie zamówienia konto bankowe lub w przypadku przesyłek pobraniowych do 5 dni roboczych
 10. Przewidywany czas oczekiwania (dostawy) podawany przy opisie produktu stanowi jedynie wartość orientacyjną, jednak w przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wydłuży się ponad przewidywany czas oczekiwania Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną
 11. odczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia dalszego toku działań
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane
 13. Ceny Towarów i usług podawane w Sklepie zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

do góry

 1. K o
 2. s
 3. Orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli widniejącej na każdej stronie umieszczonej sklepie internetowym, a ich dokładne naliczenie następuje w momencie składania zamówienia. Koszt dostawy w przypadku przesyłek kurierskich jest stały do wagi przesyłki max.
 4. Domyślną walutą podczas rozliczeń jest polski złoty. Niemniej w przypadku klientów z innych krajów rozliczenie następuje stosownie do preferencji klienta w dolarach lub euro po aktualnym kursie waluty zgodnym z kursem prezentowanym przez Narodowy Bank Polski
 5. Klient ma możliwość opłacenia zamówionego Towaru i/lub usługi oraz dostawy
 6. w dwóch trybach
 7. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres korespondencyjny Operatora serwisu (podany w górze strony)
 8. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1. można złożyć wysyłając mail na adres

do góry

Dhit sp. z o.o.
help_outline Pomoc

Formularz kontaktowy indeterminate_check_box

Preferowana forma kontaktu
e-mail
telefon
Facebook Youtube